Information Marknadsknallar

Välkommen till Stenstorpsmarken


Stenstorps Samhällsförening hälsar knallar och besökande välkomna till vårmarknad den 1 maj.Antal knallar:

C:a 30

Antal besökande:

C:a 2 000

Marknadens öppettider:

09.00 - 14.00

Marknaden startade:

År 1985Marknadshyra: 

Lösplats: 70 kr/m, minst 3 m.

Färdig disk á 3 m: 250 kr.

El: 120 kr/plats.


Korv- och kaffeservering sker i egen regi.

Vi bjuder knallarna på morgonfika.Tidigare års försäljare erhåller inbjudan samt ges förtur fram till den 1 april.


Ansökan om marknadsplats skall skriftligen vara oss tillhanda senast den 15 april och innefatta följande uppgifter:- Namn- och adressuppgifter samt telefon.

- Önskad platsstorlek.

- Noggrant försäljningssortiment.

- Elbehov.

- Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.

- Om Ni önskar demoplats.Bifoga F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis

alternativt Person/Org. Nr.Vid betalning av marknadshyra senast den 1 april lämnas 10 % rabatt på hyran.


Bokad marknadsplats ska vara inbetald senast 2 veckor innan marknaden.

Obetalda platser efter detta datum fördelas vidare i platskön.


Eventuella efterbokningar/drop-in mottages i mån av plats.Erhållen marknadsplats skall vara intagen senast kl 09.00 marknadsdagen och vara bemannad fram till kl 14.00Förbud för försäljning av varor som kan skada eller förarga besökarna.

Vi förbehåller oss rätten till begränsning av knallar med samma sortiment.Plats: Stenstorpsskolans parkering


Karta

 

Vill Du att just Din förening i Stenstorp ska få synas här på hemsidan? Maila till:

Följ oss på

Följ oss på FACEBOOK