Om föreningen

Stenstorps Samhällsförening

Stenstorp samhällsförening hade 2015 totalt 247 medlemmar varav 158 familjemedlemmar, 70 enskilda medlemmar och 19 företag.


Samhällsföreningen jobbar ständigt med att göra Stenstorp till en attraktivare ort på olika sätt. Bland annat så arbetar vi med den lokala marknaden som går av stapeln den 1:maj varje år. Vi har också arbetat med att förbättra utseendet på bygden på olika sätt.


Detta märks bland annat på motionsspåret som kommit till samt att vi fått belysning på gamla Hjobanan.


Samhällsföreningen följer noga aktuella ämnen som berör Stenstorp så även med hur det går med ombyggnation eller nybyggnation av skolorna i Stenstorp och vi deltar aktivt på möten för att lämna synpunkter.


På andra advent anordnas årligen en julmarknad av "Stenstorpsföreningar i samverkan", där samhällsföreningen är huvudman.

Stenstorps marknad
Julmarknaden
Promenadstråk